9 câu nói của “cha đẻ” Marketing hiện đại khiến bạn thay đổi tư duy